Sprzedaj z nami


Jeśli zamierzasz sprzedać lub wynająć nieruchomość i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie opinii o cenie rynkowej, znajomości lokalnego rynku oraz bezpiecznego i skutecznego przebiegu transakcji, zleć nam obsługę Twojej transakcji. W ramach usługi opiniujemy rynkową wartość przedmiotu transakcji, promujemy ofertę w najbardziej nośnych na lokalnym rynku mediach, poszukujemy odpowiednich dla Ciebie kontrahentów, weryfikujemy i w razie potrzeby prostujemy stan prawny Twojej nieruchomości, kompletujemy dokumentację, sporządzamy niezbędne umowy cywilno-prawne i organizujemy akt notarialny. Po transakcji dbamy również o uregulowanie kwestii związanych m.in. z mediami oraz wydaniem nieruchomości w ręce nabywcy. Możesz również zlecić nam wybrane przez Ciebie etapy transakcji, w tym celu skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz kontaktowy.Akceptuję politykę prywatności