Dnia 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczące ochrony danych osobowych (w skrócie RODO). Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest biuro obrotu nieruchomościami występujące pod nazwą „Auer Nieruchomości” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. A. Głowackiego 1, kod pocztowy: 47-220, adres e-mail: biuro@auernieruchomosci.pl, telefon: +48 503 420 090 i reprezentowane przez Łukasza Auer, który jednocześnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w ramach prowadzonej przez Administratora działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym w związku z zawieraniem i realizacją stosownych umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Informacje gromadzone za pośrednictwem naszej witryny dotyczą m.in. danych niezbędnych do skutecznego kontaktu, plików cookies, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz pozostałych informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Zebrane za pośrednictwem naszej witryny dane służą również do analizy sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej witryny oraz w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej i mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT oraz usług, z którymi współpracuje Administrator (w tym np. firmie Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics).

Gromadzone przez Administratora dane będą przechowywane według zasad wskazanych w stosownych przepisach dotyczących ich archiwizacji.

Administrator zastrzega sobie również prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Polityka Cookies:

Ta strona używa ciasteczek (cookies) – małych plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i wysyłanych przez odwiedzane strony internetowe. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w  ciasteczkach używane są w celu zachowania indywidualnych preferencji oraz w celu dostosowania treści strony do potrzeb użytkownika a także w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej.

Możesz wyłączyć obsługę ciasteczek korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki, z której aktualnie korzystasz. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w sekcji pomocy Twojej przeglądarki.